عکس/ بارش برف در ارتفاعات بهشهر

بارش برف در ارتفاعات بهشهر مازندران ، اگرچه مانند برخی دیگر از استانها تبدیل به بحران نشد اما مردم این شهر را برای تفریح زمستانی به بیرون از خانه ها کشاند.