عکس/ سقوط تیرهای برق در طوفان شدید آمریکا

طوفان استوایی ایسایا باعث سقوط درختان و تیرهای برق و قطعی برق مناطقی از شهر بوگوتا در ایالت نیویورک شد.