حمایت محک از ۱۹هزار کودک مبتلا به سرطان/شرط کاهش هزینه های درمان

مدیرعامل محک گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره سرطان کودکان باعث تشخیص زود هنگام بیماری می‌شود و این مهم ضمن افزایش اثر بخشی درمان، هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد.