حمایت محک از ۱۹هزار کودک مبتلا به سرطان/شرط کاهش هزینه های درمان