فیلمی منتسب به آتش‌سوزی سکوی نفتی ایران در خلیج‌فارس