فجایع آمریکا در زمینه سلاحهای کشتارجمعی لکه ننگی بر پیشانی آن است

یک مقام مسئول در وزارت خارجه سوریه به مناسبت روز بزرگداشت قربانیان سلاح های شیمیایی، فجایع آمریکا علیه بشریت در زمینه تسلیحات کشتار جمعی را لکه ننگی بر پیشانی این کشور برشمرد.