روستاهای پلدختر همچنان درگیر آسیب‌های سیلاب فروردین هستند