میزان شکستگی شبکه توزیع آب در شهر یاسوج افزایش یافته است

یاسوج- مدیر آب و فاضلاب شهر یاسوج گفت: میزان شکستگی شبکه توزیع آب در شهر یاسوج افزایش یافته است.