خیرین گناوه ۱۷ گوشی هوشمند به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند

گناوه-امام جمعه گناوه گفت: ۱۷ گوشی هوشمند به مبلغ یک میلیارد ریال از سوی خیرین گناوه به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.