پکن آمریکا آزار و سرکوب دانشجویان و محققان چینی را متوقف کند

وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست که آزار و سرکوب محققان و دانشجویان این کشور را متوقف نماید.