مشاور ترامپ با ولیعهد سعودی و امیر قطر دیدار می کند

«جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا قرار است با سفر به منطقه با ولیعهد عربستان سعودی و امیر قطر دیدار و رایزنی کند.