۸۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی ارتفاعات «وزکور» طعمه حریق شده است