شهرک فناوری و نوآوری‌های صنعتی در منطقه ۱۹ تهران احداث می‌شود