نمایشگاه‌های فروش فوق العاده در در اردبیل برپا می‌شود