برنامه‌های فرهنگی بی‌هدف مشکل جوانان را حل نمی‌کند