بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پایان یافت/ تعریف ۵۰ اقدام کلان

شورای عالی فضای مجازی بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد.