رونمایی از تقریظ جدید رهبر انقلاب و انتشار سه‌فراخوان ادبی

رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «مربع‌های قرمز»‌ و انتشار فراخوان ۳ رویداد و جشنواره ادبی از جمله مهم‌ترین رویدادهایی هستند که این‌هفته در حوزه کتاب و ادبیات رخ دادند.