۱۵۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد بر اثر زلزله تخریب شد