اشتغال مستقیم ۵۵ هزار نفر در صنعت چای/کیفیت بالای تولید داخل