فضای سبز گلزار شهدای کرمان بهسازی می‌شود

کرمان - مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرمان از کاشت گل و درختچه در محدوده گلزار شهدای کرمان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهسازی فضای سبز گلزار شهدای کرمان انجام می‌ شود.