هیئت های مذهبی منتخب در قروه تجلیل شدند

قروه- ۷۲ هیئت مذهبی منتخب در قروه که برای عزاداری محرم فعالیت مناسب داشتند مورد تجلیل قرار گرفتند.