کاهش کیفیت آب برخی روستاهای لرستان/ ۱۹۰ روستا آب‌رسانی می‌شود