مردم ولایتمدار لرستان در کمک به بازسازی عتبات عالیات سرآمد هستند