۹ هزار کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی برف روبی شد