۱۲ هزار تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند خوزستان تأمین شد

اهواز- استاندار خوزستان گفت: ۱۲ هزار تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند خوزستان تاکنون تأمین شد و برای توزیع میان دانش‌آموزان، در اختیار آموزش و پرورش این استان قرار گرفت.