رژیم سعودی ۵ شهروند شیعه را به اعدام محکوم کرد

دادگاهی در عربستان پنچ شهروند شیعه در مناطق شیعه‌نشین قطیف و العوامیه را به اعدام محکوم کرد.