کنگره شهدا تا سال ۱۴۰۰ حداقل یک‌بار در استان‌ها برگزار می‌شود