معرفی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خراسان جنوبی

بیرجند- اعضای هیئت استانی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خراسان جنوبی منصوب شدند.