اجرای ۱۳ گروه موسیقی در جشنواره موسیقی فجر منطقه آزاد اروند