تداوم صادرات گاز ایران با وجود تحریم‌ها/دریافت یورو از عراق