میزان خسارت‌های زلزله آذربایجان شرقی تا پایان امشب اعلام می شود