۱۴ آذرماه سال جاری ۳۰۰ هکتار درخت در استان تهران کاشته می‌شود