سازمان دانش‌آموزی بازوی توانمند در توسعه شهرستان کنگان است

بوشهر- فرماندار شهرستان کنگان گفت: سازمان دانش‌آموزی به عنوان بازوی توانمند در توسعه شهرستان کنگان است.