کارگاه‌های سنتی بسته‌بندی خرما در استان بوشهر ساماندهی می‌شود