کلیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» را به تصویب رساندند.