لاوروف برلین پرونده «ناوالنی» را سیاسی نکند

وزیر خارجه روسیه از دولت آلمان خواست از سیاسی کردن پرونده «ناوالنی» اجتناب کرده و با مسکو در حل این موضوع همکاری کند.