مقامات ایرانی و اماراتی سپتامبر گذشته «محرمانه» دیدار کردند

یک رسانه آمریکایی می‌گوید امارات سپتامبر سال میلادی گذشته به دنبال این بوده که با فاصله گرفتن از اتحاد آمریکایی، از در صلح‌طلبی با ایران وارد شود.