سخنگوی کاخ سفید در دولت بایدن معرفی شد

تیم انتقال قدرت «جو بایدن» از تعیین «جن ساکی» به عنوان سخنگوی کاخ سفید خبر داد.