شرایط در مناطق زلزله زده عادی است/ مردم نگران نباشند