اختلاف معنا دار تورم در لرستان نسبت به استان‌های مشابه