ساماندهی ساخت و سازهای «مایان» با اجرای مسیرگشایی کوی صنعتگران

تبریز- شهردار تبریز از اجرای مسیرگشایی کوی صنعتگران مایان به منظور ساماندهی ساخت و سازهای این منطقه خبر داد.