مردم گناوه نگران مسافران در تعطیلات عید/دور دورهمی‌ها را خط بکشیم