بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایی در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت:ماهیت خدمات این بانک کمک‌رسانی به اقشار متوسط و ضعیف و توانمندسازی آنهاست ومأموریت و مسئولیت اجتماعی آن نیز باید در راستای تقویت معیشت اقشار ضعیف باشد.