لغو محرومیت شایان مصلح در فاصله چند ساعت تا بازی با استقلال!

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با توجه به تحقیقات به عمل آمده و جوابیه استعلام از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به شایان مصلح را محرز ندانسته است.