حمله به ایران ساده نیست

ژنرال حالوتس، فرمانده پیشین نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اظهار کرد که حمله به ایران ساده نیست، امکانات آن‌ها در جغرافیای وسیعی پراکنده است.