نشست مجازی روز شعر ادب فارسی در گناوه برگزار شد

گناوه- نشست مجازی روز شعر ادب فارسی با حضور علیرضا بدیع، دانشجویان پیام نور گناوه و تعدادی از شاعران شهرستان گناوه برگزار شد.