دومین کنگره شعر امام حسن (ع) در کرج پایان یافت

کرج - همزمان با هفتم ماه صفر، اختتامیه دومین کنگره شعر امام حسن مجتبی (ع) در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) در کرج برگزار شد.