فیلم «ریگی۲» ربطی به «شبی که ماه کامل شد» ندارد/ اطلاعی نداریم