هشدار مقتدی صدر خطاب به نتانیاهو پایان خود را رقم خواهید زد

رهبر جریان صدر به نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه اقدامی در قبال عراق هشدار داد.