نتیجه دومین تست کرونا بازیکنان پرسپولیس منفی شد

نتیجه دومین تست کرونای بازیکنان پرسپولیس که در قطر گرفته شد، منفی اعلام شد.