سومین نمایشگاه کتاب دانشگاهی برپا می‌شود

سومین نمایشگاه کتاب دانشگاهی به‌زودی توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران برپا می‌شود.